Margrethesvej i Voel

parcelhusgrunde til salg i det attraktive Voel

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

Voel har kommunale dagplejere og en børnehave, som er beliggende midt i byen, sammen med Voel Forsamlingshus og Voel hallerne. Voel skole har 272 eleverelever fordelt fra børnehaveklasse til 6. klasse. Langsøskolen i Silkeborg fungerer som overbygningsskole for Voel Skole. Voel SFO og Fritidsklubben “Kvisten” har til huse på Voel Skole.
Herudover er der i Voel en kristen friskole - Klippen Skole har 206 elever i 0.-9. klasse.

Voel

Voel er en attraktivt beliggende by ca. 10 kilometer fra Silkeborg og ca. 35 kilometer fra Aarhus. Voel er blandt andet kendt for håndboldklubben Silkeborg Voel KFUM, der er moderklub til håndboldoverbygningen Bjerringbro-Silkeborg-Voel KFUM (BSV), som spiller i Håndboldligaen. I Voel finder du en del mindre virksomheder, bilhandlere, Voel Ismejeri og ikke mindst Dagli´Brugsen, hvor man nemt lige kan svinge forbi og handle ind på vej hjem.
Disse grunde er beliggende i et ellers færdigudbygget kvarter med et omfattende stisystem oplagt til mange gode løbe-, gå og cykelture samt sikker adgang til skole.

Med åbningen af den nye motorvej i september 2016, som ligger ca. 5 km fra udstykningen, er der kort adgang til jobs i både Aarhus, Ikast, Viborg og Herning.

Fritidsaktiviteter

Voel har et godt foreningsliv og byder udover håndbolden også på fodbold i GfG Voel samt gymnastik, badminton og ridning i Voel og Omegns Sportsrideklub.

Det er med i prisen
Købsprisen er inkl.

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift
  • Arkæologiske Undersøgelser
  • Udstykningsomkostninger

Det skal køber selv betale
Køber er bekendt med:

  • At området i lokalplanen er udlagt til individuel varmeforsyning. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri betyder, at byggeriet opfylder de klassifikationskrav til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet, der er gældende på byggetidspunktet. Etablering af varmeforsyning er for købers regning.
  • At regnvand skal håndteres på egen grund ved nedsivning. Udgifterne til etablering af LAR-løsninger betales af køber. (Der skal søges og meddeles tilladelse før etablering af LAR-løsninger/nedsivningsanlæg. Byggeriet må ikke tages i brug før der er etableret en godkendt løsning til håndtering af regnvand. Spørgsmål kan stilles til vand@silkeborg.dk.)
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde ind til huset er for købers regning.

Salgsmateriale

Se status over grundene her

Grundene har været i offentligt udbud i september måned og kan først reserveres fra den 26. november 2016.

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand