Virklundvej 39 i Virklund

Centralt beliggende parcelhusgrund i Virklund

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

Virklund har en række daginstitutioner såsom Virklund Skole, som er en større skole med ca. 500 elever og klassetrin til og med 9. klasse. Der er SFO og juniorklub tilknyttet skolen. Derudover er der to børnehaver, hvoraf den ene også har vuggestue.

Virklund By

Virklund er dejligt beliggende 5 km syd for Silkeborg, byen er omkranset af skøn natur i form af Silkeborgskovene og dejlige badesøer som Almind Sø.
I Virklund kan man finde to supermarkeder, en frisør, et pizzeria, en restaurant og flere andre butikker. I den nordlige del af byen er der et erhvervsområde, hvor man blandt andet kan finde adskillige bilforhandlere, møbelforretninger, danseskole, byens bryggeri m.fl.

Fritidsaktiviteter

Virklund har to sportshaller og adskillige boldbaner, som bruges af både skolen og boldklubben. Boldklubben arrangerer aktiviteter indenfor fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og tennis. Den ene hal er en del af Virklund Fritidscenter, som også huser selskabslokaler og et fitnesscenter.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.

Køber er bekendt med

  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • Stikledningsbidrag til naturgas betales af køber uden for købesummen. Bidraget til naturgas betales  direkte til HMN Naturgas I/S.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand