Munkemarken i Thorning

Byg i Thorning - uanset hvilken størrelse grund du vælger, er prisen den samme.

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

I Thorning er der kommunale dagplejere, en børnehave. Thorning Skole har 10 klassetrin (0. til 9. klasse) med en tilknyttet SFO-ordning.

Thorning by


Der er rigtig meget historie over Thorning. Fra 1819-1825 var Steen Steensen Blicher præst i Thorning Kirke og mange af hans noveller tager udgangspunkt i egnen omkring Thorning, hvor han voksede op. Flere af byens veje er navngivet efter Blichers noveller.

Thorning er i dag en meget initiativrig landsby med lidt over 1000 indbyggere. Her er alt hvad man har brug for i dagligdagen. Der er mulighed for dagligvareindkøb i den lokale SPAR, der er en bager og et pizzeria. Byen har også et sundhedshus med læger, tandlæger og fysioterapeut. Thorning er naturskønt beliggende og har et meget veludbygget stisystem, der løber rundt i stort set hele byen og langs Tange Å, hvilket giver rig mulighed for at komme ud og nyde naturen.

Der er kun 15 km til Karup Lufthavn og små 22 km til både Viborg og Silkeborg.

Fritidsaktiviteter

Thorning har et meget stærkt foreningsliv med bl.a. fodboldklub, håndboldklub, badmintonklub, gymnastikforening og DDS spejdere.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Hovedledningsbidrag til naturgas i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til Naturgas, jfr. lokalplanen for området. Eventuelt stikledningsbidrag til HMN Naturgas I/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN Naturgas I/S
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • At udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

 

Se status på grunden her

 

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand