Smedebakken

5 boliggrunde med en dejlig udsigt til åbne marker og tæt på naturstien

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

Them har både dagplejere og integrerede daginstitutioner - også i umiddelbar nærhed af Frisholm Skole, der har 0. til 9. klasse og SFO.

Them by

Grundene er beliggende i et naturskønt område tæt på naturstien.
Them har alt, hvad man har brug for i hverdagen, som gode indkøbsmuligheder, læge, god skole, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, svømmehal, motionscenter, bibliotek mv. Til de aktive byder Them på et væld af muligheder i den dejlige natur. Tag fx. på løbeture ved naturstien eller oplev skovene på mountainbike, hér er masser af muligheder. Man er ligeledes velplaceret i forhold til flere større byer som bl.a. Skanderborg og Horsens, og man kan indenfor ca. 15 min. kørsel nå til Silkeborg med nem adgang til motorvejen, som forkorter transporttiden til og fra byer som Herning og Aarhus.

Fritidsaktiviteter

I Them er der mange forskellige idrætsforeninger bl.a. rideklub, spejder, svømning, fodbold, håndbold og gymnastikforening. Derudover er der en skøn natursti med forbindelse til Silkeborg og Horsens.

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Udstykningsomkostninger.
  • Hovedledningsbidraget til naturgas i boligvejen.

Grundene er forberedt for tilslutning til Them-Salten Antenneforening.

Grundene er forberedt med stik fiberbredbånd af Eniig.

Køber er bekendt med:

  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning.
  • at der er tilslutningspligt til naturgas, evt. stikledningsbidrag til HMN GasNet P/S betales af køber uden for købesummen. Bidraget betales direkte til HMN GasNet
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.   

Se her
Silkeborg Spildevand A/S orientere om at de graver nye forsyningsledninger (vand og kloak) i Smedebakken i perioden januar – april 2018. Det betyder at adgangen til grundene bliver spærret i en periode. Der bliver spærret for indkørslerne i et par dage af gangen efterhånden som arbejdet bevæger sig op ad Smedebakken. Det vil i det meste af perioden kun blive muligt at tilgå grundene fra nord, da vejen bliver spærret for gennemkørsel.
Følg med her

 

Salgsmateriale

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand