Silkeborg Tvebaksvej og Jonathansvej

Parcelhusgrunde til salg i det attraktive Balle

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

I Balle er der flere dagplejer integrerende daginstitutioner i området. Skolemæssigt hører udstykningen til Balleskolen (0. til 9. klasse). På skolen er der også SFO-ordning. Efter folkeskolen er der mange muligheder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg.
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud, du finder i kommunen.

Balle

Balle er et attraktivt område, som har rigtig meget at byde på både for yngre og ældre samt børnefamilier. Der er tryg skolevej via tunnel og stisystemer til Balleskolen. Desuden er der kort afstand til flere daginstitutioner, idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder i Rema1000, Super Brugsen, samt Netto som alle ligger i gåafstand. god offentlig transport og samt cykelafstand til Silkeborg centrum, hvor gågade-, havne- og cafémiljøet kan opleves.

Tilkørslen til motorvejen Aarhus /Herning er indenfor 1.000 meter, hvorfor man hurtigt og nemt kan komme til de større omkringliggende byer.

Fritidsaktiviteter

Af foreninger i området kan bl.a. nævnes ØBG Silkeborg, som tilbyder bl.a. badminton, håndbold, fodbold, gymnastik, volleyball mm.
Er man mere til motion i den skønne natur i og omkring Silkeborg er der rig mulighed for det i form af fx roning, kajak, løb eller cykling.
Silkeborg som helhed byder på rigtig mange forskellige tilbud indenfor sport, kultur, madoplevelser.
På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kultur- og fritidstilbud, du finder i kommunen.

I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.   

I købesummen er ikke indeholdt:

  • fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning. 
  • Stikledningsbidrag mv. til fjernvarme betales af køber uden for købesummen direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning.

Køber er bekendt med at der er tilslutningspligt til fjernvarme jf. lokalplanen for området.

Salgsmateriale

 

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand