Hvidkløver - Gødvad Enge

30 parcelhusgrunde i det populære Gødvad - Her kan du bygge drømmeboligen i et naturskønt område. Grundene er byggemodnet og klar til at bygge på

Hvidkløver

13 grunde tilbage i det populære Gødvad - Her kan du bygge drømmeboligen i et naturskønt område. Grundene er byggemodnet og klar til at bygge på

 

Børnepasning, skole og SFO

I Gødvad er der flere integrerende daginstitutioner i området. Skolemæssigt hører Hvidkløver til Gødvad Skole, der har 7 klassetrin (0. til 6. klasse). Der er ca 800 m til skolen via stisystemerne. På skolen er der også SFO-ordning. Efter 6. klasse flyttes eleverne til Dybkærskolen og kan fortsætte skolegangen der til og med 10. klassetrin. Efter folkeskolen er der mange muligheder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg.
Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud, du finder i kommunen.

Bydelen Gødvad

Gødvad er et attraktivt område, som har rigtig meget at byde på både for yngre og ældre samt børnefamilier. Her er både smuk natur, indkøb, sportsfaciliteter, god offentlig transport og masser af legekammerater - samt cykelafstand til Silkeborg centrum via et godt stisystem, hvor gågade-, havne- og cafémiljøet kan opleves. Gødvadområdet er meget børnevenligt med grønne fællesarealer og gode stisystemer, som giver børnevenlig adgang til skole, institutioner og fritidstilbud.
Med åbningen af den nye motorvej i 2016, som ligger ca. 2 km fra udstykningen, er der kort adgang til jobs i både Aarhus, Ikast, Viborg og Herning.

Fritidsaktiviteter

Af foreninger i området kan bl.a. nævnes Gødvad Gymnastik og Idrætsforening, som tilbyder badminton, håndbold, fodbold, gymnastik, fitness og løb.
Er man mere til motion i den skønne natur i og omkring Silkeborg er der rig mulighed for det i form af fx roning, kajak, løb eller cykling.
Silkeborg som helhed byder på rigtig mange forskellige tilbud indenfor sport, kultur, madoplevelser.

Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kultur- og fritidstilbud, du finder i kommunen.

Det er med i prisen

 • Tilslutningsbidrag til kloak, el og vand.
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen.
 • Anmeldelse og tinglysningsafgift til tinglysning af skøde.
 • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
 • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med

 • at Investerings- og stikledningsbidrag til fjernvarme betales af køber uden for købesummen.(se i højre bjælke "Gødvad Enge Lavtemperaturfjernvarme")
 • at anlæg til nedsivning af regnvand betales af køber uden for købesummen - (læs mere om nedsivning i fold ud bjælke nedenfor.)
 • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning. Køber kontakter selv forsyningsselskaberne for etablering af tilslutningsstik ved skel.
 • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

Artikel I Midtjyllands Avis om Gødvad Enge - "Huse skyder op i Gødvad Enge"

Her kan du læse mere om Gødvad Enge og du kan følge med på Facebook

Se status over grundene her

Gødvad Enge

 • Invitation
 • juni 2016
 • billede 1
 • billede 10
 • billede 2
 • billede 3
 • billede 4
 • billede 5
 • billede 6
 • billede 7
 • billede 8
 • billede 9

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand