Romervej i Grauballe

20 gode byggegrunde i Grauballe.

alm hus

Grauballe

Grauballe er beliggende lige uden for Silkeborg og er omkræset af en fantastisk natur såsom store skovarealer og Gudenåen. Udstykningen er beliggende i børnevenlig villakvarter i et trygt og velfungerende lokalsamfund. her er der kort afstand til indkøb, og en sikker skolevej til skolen, idrætsfaciliteter og på samme tid har du kort afstand til Silkeborg centrum og den nye motorvej, som fører hurtigt til både Herning og Aarhus 

Børnepasning, skole og SFO

Grauballe har kommunale dagplejere og en integreret daginstitution med børnehave og vuggestue. Grauballe Skole har elever fra 0. til 6. klasse og en tilknyttet SFO.

Fritidsaktiviteter

Grauballe har et aktivt foreningsliv, der møder stor opbakning fra de lokale. Det gælder aktiviteter som fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, tennis og bordtennis.se mere på Grauballe UGF

Læs mere om Grauballe her

Lokalrådets hjemmeside
Facebook
Lokalområder med kant

Lavenergibolig

Flere og flere vælger at bygge lavenergihuse – både fordi husene er gode for miljøet, og fordi de kan give betydelige besparelser. Det har flere byggefirmaer fået øjnene op for og tilbyder at opgradere drømmehuset til et 2020- hus til kampagnepriser. Dvs. at du kan forvente, at du kan opgradere dit drømmehus til et 2020-hus for under 30.000 kr. ex. moms.

Et lavenergihus giver mulighed for at koble energi og klimahensyn med funktionalitet og god arkitektur. Der stilles særlige krav til lysforhold i opholdsrum, til ventilation og i forhold til termisk indeklima. Samtidig er der også specifikke krav til komfort og brugervenlighed – man skal tænke helhed ind i byggeriet.
Fordelene ved en lavenergibolig; En lav varmeregning, et sundt indeklima og et miljørigtigt byggeri. Endnu en for del er en positiv indvirkning på din boligs gensalgsværdi!

Spar penge og pas på miljøet - byg lavenergi.

Byggefirmaet Lasse Larsen har sammen med EDC udarbejdet et projekt til Romervej - se mere her

Det er med i prisen:

  • Tilslutningsbidrag til spildevands- og regnvandskloak, vand og el.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.
  • Arkæologisk undersøgelser og udgravninger.
  • Udstykningsomkostninger.

Køber er bekendt med:

  • At etablering af varmeforsyning er for købers regning.
  • At fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning ikke er inkluderet i købesummen.

Salgsmateriale

 

  • Se status på grundene her

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand