Karolinelundsvej og Møllevangsvej i Gjern

2 grunde til salg i Gjern tæt på skole og indkøb

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

Gjern har kommunale dagplejere og børnehaven Gjern Børnehus som er en integreret vuggestue og børnehave. Gjern Skole har 153 elever fordelt fra børnehaveklasse til 6. klasse og 10 lærere. Fårvang Skole er overbygningsskole for Gjern Skole og Sorring Skole. Gjern Skole har sin SFO beliggende i egne lokaler i Gjern Kulturcenter ca. 100 m fra skolen.

Landsbyen Gjern

Gjern er en hyggelig by, som er kendt for sin skønne natur og Søhøjlandet. Ved Søhøjlandet er der bl.a. mulighed for at spille golf, benytte badeland og fitnesscenter. Gjern er i øvrigt en by i udvikling med flere nybyggede kvarterer. Stisystemet "Banestien" forbinder Gjern med både Resenbro med sti videre til Silkeborg Midtby  og Langå på en smuk asfalteret cykel/gang sti. Der er mulighed for dagligvareindkøb i den lokale Spar, der er ligeledes en bager og et pizzeria i byen.

Du kan læse mere om Gjern på Lokalrådets hjemmeside eller på Gjern.dk

Fritidsaktiviteter

I Gjern er der mange foreninger og tilbud bl.a. i idrætsforeningen, Gjern Kultur- og Idrætscenter, Gjern Skyttekreds, Gjern Fiskeriforening mv.

Det er med i prisen

  • Tilslutningsbidrag til spildevandskloak og regnvandskloak, vand, el og fiber.
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift.

Køber er bekendt med:

  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset er for købers regning.
  • at udgifter i forbindelse med internet-, telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i købesummen.  
  • at der er tilslutningspligt til Hammel Varmeværk. Køber er bekendt med at tilslutningsbidrag betales af køber uden for købesummen. Dette bidrag betales direkte til Hammel Varmeværk og afregnes efter gældende takstblad.

Salgsmateriale

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand