Savonlinnavej 3, 8600 Silkeborg

Offentlig udbud af Savonlinnavej 3, 8600 Silkeborg.
Budfridst Torsdag den 14. december 2017 kl. 12.00

Savonlinnavej i Silkeborg

Udbud af grunden sker efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd.

Grunden sælges for mindsteprisen eller højeste bud derover. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Grundstørrelse: 1.277m2

Mindstepris : 1.045.000 kr.

Tilbudsfrist er torsdag den 14. december 2017 kl. 12.00.

Børnepasning, skole og SFO

I Gødvad er der flere integrerende daginstitutioner i området samt gode dagplejere. Skolemæssigt hører Savonlinnavej til Gødvad Skole, der har 7 klassetrin (0. til 6. klasse). På skolen er der SFO-ordning. Efter 6. klasse flyttes eleverne til Dybkærskolen og kan fortsætte skolegangen der til og med 10. klassetrin. Efter folkeskolen er der mange muligheder for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg.
Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige tilbud, du finder i kommunen.

Bydelen Gødvad

Gødvad er et attraktivt område, som har rigtig meget at byde på både for yngre og ældre samt børnefamilier. Her er både smuk natur, indkøb, sportsfaciliteter, god offentlig transport og masser af legekammerater - samt cykelafstand til Silkeborg centrum via et godt stisystem, hvor gågade-, havne- og cafémiljøet kan opleves. Gødvadområdet er meget børnevenligt med grønne fællesarealer og gode stisystemer, som giver børnevenlig adgang til skole via stitunnel, institutioner og fritidstilbud. 
Tilkørslen til motorvejen Aarhus /Herning ligger tæt på, hvorfor man hurtigt og nemt kan komme til de større omkringliggende byer.

Fritidsaktiviteter

Af foreninger i området kan bl.a. nævnes Gødvad Gymnastik og Idrætsforening, som tilbyder badminton, håndbold, fodbold, gymnastik, fitness og løb.
Er man mere til motion i den skønne natur i og omkring Silkeborg er der rig mulighed for det i form af fx roning, kajak, løb eller cykling.

Silkeborg som helhed byder på rigtig mange forskellige tilbud indenfor sport, kultur, madoplevelser.

Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de forskellige kultur- og fritidstilbud, du finder i kommunen.


I købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til kloak, el og vand
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme i boligvejen
  • Anmeldelse og tinglysningsafgift til tinglysning af skøde

I købesummen er ikke indeholdt:

  • Stikledningsbidrag/investeringsbidrag mv. til fjernvarme, det betales direkte til Silkeborg Forsyning og afregnes efter gældende takstblad.
  • Udgifter til fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til huset. Køber kontakter selv forsyningsselskaberne for etablering af tilslutningsstik ved skel.
  • Udgifter i forbindelse med telefon- og TV-forsyning er ikke inkluderet i prisen.

Salgsmateriale