Skovvænget i Fårvang

Byg i Fårvang og kom nemt til Viborg, Aarhus, Randers og Silkeborg.

alm hus

Børnepasning, skole og SFO

Fårvang har kommunale dagplejere og en børnehave i umiddelbar tilknytning til skolen, der har 10 klassetrin (0. til 9. klasse) og SFO-ordning.

Fårvang by

Fårvang er en by med godt 1300 indbyggere, der ligger centralt mellem Aarhus og Viborg. Plademøbelfabrikken Tvilum er sammen med skolen og plejecentret byens største arbejdspladser. Der er mulighed for indkøb af dagligvarer i Dagli'Brugsen. Køretiden til Aarhus Havn og Viborg C er ca. 30 min. Derudover er det nemt at komme til Randers og Silkeborg.

Fritidsaktiviteter

I Fårvang er der forskellige idrætsforeninger - bl.a. badmintonklub, fodboldklub, KFUM-spejdere og en gymnastikforening.

Sælger oplyser, at der i købesummen er indeholdt:

  • Tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.
  • Byggemodningsbidrag til fjernvarme
  • Udgifter til anmeldelse af skøde samt tinglysningsafgift
  • Arkæologiske Undersøgelser
  • Udstykningsomkostninger

Køber er bekendt med:

  • At der er tilslutningspligt til fjernvarme.
  • at fremføring af stikledninger fra skabe/brønde mv. til hus er for købers regning

Salgsmateriale

Se status på grundene her

Få mere at vide

Fold alle ud

Reservationsregler

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv.

Byggegrunde i nye udstykninger kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, da det er her efterspørgslen er størst.

Du har mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Muligheden for at reservere en grund giver dig mulighed for at undersøge relevante forhold, f.eks. finansieringsmuligheder og vurdering af byggeprojekter i forhold til grundens muligheder.

Reservationen er som udgangspunkt tidsbegrænset til maksimalt 30 dage. 30 dage er normalt tid nok til at undersøge relevante forhold jf. ovenfor. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
Kommer der en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har grunden reserveret, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig for om reservationen udnyttes og meddele kommunen om beslutningen. Fristen regnes fra kommunens skriftlige eller telefoniske anmodning om en stillingtagen. Til skriftlig kommunikation henregnes e-mails.

Alle reservationer suspenderes i forbindelse med udbud af grundene. Der kan således heller ikke reserveres grunde umiddelbart før et planlagt udbud. Silkeborg Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden anmode den, der har reserveret en grund, om en stillingtagen til, om grunden ønskes købt.

Det er gratis at reservere en grund.


Reserver en byggegrund

Nedsivning af regnvand

På flere og flere udstykninger skal regnvand fra tage og faste belægninger nedsives på egen grund. Det betyder at den enkelte grundejer har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget på egen grund. Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Du kan på nedenstående link læse mere om Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af regnvand, ligesom du på nedennævnte side kan ansøge Silkeborg Kommune om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg:

Regnvand